Kwaliteit begint  ver weg.

Als het gaat om bederfelijke goederen, begint kwaliteit  op de plantages. Die worden door ons dan ook grondig onderzocht op  vakbekwaamheid, ervaring, betrouwbaarheid en continuïteit. Wij letten  daarbij extra op het gebruik van meststoffen, additieven en  verdelgingsmiddelen – en dus op duurzaamheid. Wij verwachten van al onze  toeleveranciers dat zij schriftelijk instemmen met onze  procedurebeschrijvingen en ethische principes. Daar staat van onze kant  een langdurige zakelijke relatie tegenover mits de genormeerde kwaliteit  steeds wordt geleverd.

Vervolgens onderzoeken wij hoe het fruit behandeld wordt  tijdens de pluk, opslag, verpakking en vervoer. Temperatuurbeheersing en  verantwoord pesticidengebruik zijn belangrijke aspecten van deze  kwaliteitsbewaking waarin hygiëne een cruciale rol speelt. Ook in landen  die gewend zijn het minder nauw te nemen met zulke zaken verlangen wij  van onze leveranciers dat zij voldoen aan onze strenge eisen.